Woordbeeldtrainer

Woordbeeldtrainer is een programma dat een woordbeeld (visueel) en het klankbeeld (auditief) in een Neuro Linguïstische Programmeersetting aan elkaar koppelt, waarbij het woord verankerd wordt in het geheugen op een manier die past bij het kind. Het is een manier om onveranderlijke woorden onder de knie te krijgen. Zonder spellingsregels, zonder ezelsbruggetjes en zonder uitzonderingen.
Bij het woord verzegelen zien we 4 e’s maar deze klinken allemaal anders. Door het woordbeeld wat wij hebben weten we dat we dit zo schrijven, zwakke spellers niet.

Voor wie?

In principe voor ieder kind dat niet kan leren spellen met gebruikmaking van de standaard aanpak via spellingsregels. De grootte van de spellingachterstand maakt niets uit, evenmin als de leeftijd.

Werkwijze

De oefenstof wordt bepaald naar aanleiding van een afgenomen instaptoets, het PI-dictee. Hiermee worden de spellingcategorieën zichtbaar waar je op uitvalt. Je kind leert het woordbeeld uit het hoofd op de manier waar je kind goed in is. Voor de één kan dat via visuele inprenting zijn, voor de ander via het visueel voorstellen en voor weer een ander een combinatie van visueel en auditief. Motorische ondersteuning kan ook bijdragen aan het inslijpen van het woordbeeld.
Bij de intake zal vastgesteld worden op welke wijze de spelling het beste kan worden ingeoefend binnen de Woordbeeld trainersetting. Doordat de aanpak wezenlijk anders is dan de standaard spellingmethode op scholen en in Remedial teaching praktijken kunnen kinderen geholpen worden die anders de boot dreigen te missen. Ook kinderen waar de diagnose dyslexie en/of disorthografie is gesteld, blijken in de praktijk met behulp van Woordbeeldtrainer alsnog prima te kunnen leren spellen.