Wie ben ik?

Mijn naam is Monique Krabbenborg. Ik ben getrouwd met Bert en we wonen met onze twee zonen in de Velswijk. Dit is een dorpje in de gemeente Bronckhorst.Monique Krabbenborg

Ik onderzoek of een kind wel schoolrijp is en of het kan meekomen in groep 3. Als de vaardigheden er nog niet zijn dan kan ik de schoolrijpheid verbeteren door:

 • Spel
 • RMTi
 • Voorlezen
 • Bewegen
 • Voorbereidend rekenen

Dit noem ik mijn Eigen Leerweg. De vaardigheden worden spelend geoefend/getraind. Als er al leer - en gedragsproblemen zijn ontstaan dan kan ik op allerlei gebieden onderzoek doen en begeleiding bieden. Door mijn leer- en eigen ervaring wordt er een training/begeleiding op maat gemaakt, die met je wordt besproken. Om een zo goed mogelijke training en begeleiding te geven, heb ik zoveel mogelijk informatie nodig, dit voor een optimaal resultaat.

 Opleiding en werk

Ik heb de opleiding voor kleuterleidster in Arnhem gevolgd. Na mijn opleiding heb ik dertien jaar in het basisonderwijs gewerkt. Dagelijks draaide ik de groepen 1 en 2. Later heb ik ook de groepen 5 t/m 8 lesgegeven, met name in creatieve vakken. Via Stichting Europa Kinderhulp heb ik jarenlang kinderen een plek aan mogen bieden in ons huis. En kinderen uit Nederland met een rugzakje. Dit deed ik zodat die kinderen de kans kregen om andere ervaringen op te doen dan in hun eigen woonomgeving.

 Wat ik belangrijk vind?

Mijn doel is om een ieder zover te krijgen dat het leren en functioneren weer lukt. Er is een leerweg voor iedereen. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Vanaf mijn 22e heb ik ervaringen opgedaan binnen het onderwijs. Wat ik erg belangrijk vind, is dat leren een verwondering hoort te zijn, een beleving en een uitdaging. Het zou mooi zijn als dit ook zo ervaren kan worden. Ik wil graag anderen vooruithelpen met datgene wat ik zelf geleerd heb, zodat ook zij weer beter gaan functioneren en weer vol vertrouwen hun eigen leerweg gaan volgen.

 Wat heb ik geleerd?

Door de jaren heen heb ik verschillende cursussen gevolgd, die zijn hieronder opgesomd.

 • Ambulant begeleider
 • Cursus JaMaRa Rekenen
 • Dominante onderzoek
 • Ik Leer Anders
 • Nieuwe Leerstrategieën Specialist
 • Ruimtelijk inzicht, houding en perceptie
 • Rhythmic Movement Training Internationaal (RMTi)
 • Schrijven
 • Visuele screening
 • Woordbeeldtrainer

Samen met Heidi heb ik al het geleerde in de praktijk gebracht en hebben we HinkStapSpring opgericht (2014-2019). We hebben samen mooie momenten gehad en prachtige kinderen/jongeren mogen begeleiden. We zijn nu allebei onze eigen weg gegaan. De weg van HinkStapSpring is overgegaan naar mijn Eigen Leerweg.