Werkwijze

Met Eigen Leerweg onderzoek ik waar het leerobstakel is ontstaan en wat daaraan te doen.  Dit ligt bij elk kind anders en daardoor is de begeleiding altijd op maat.

Voor welke kinderen is Eigen Leerweg?

Kinderen met leeruitdagingen. Kinderen met een verklaring voor ADHD, ADD of Dyslexie en hulp kunnen gebruiken bij het leerproces. Of kinderen waarvan wordt gezegd of gedacht dat ze ADHD, ADD of Dyslexie hebben, maar nog twijfel is. Kinderen die een uitdaging hebben met lezen, rekenen, schrijven, motoriek, geheugen en/of concentratie. Kinderen waarvan wordt getwijfeld aan de schoolrijpheid of met bepaalde gedragsproblematiek. Neem vooral contact om te bespreken of ik wat voor jullie kan betekenen.

Hoe werkt Eigen Leerweg?

Eigen Leerweg gaat uit van een holistische kijk op leren en kijkt samen met ouders en kind waar het leerobstakel vandaan komt.  Samen zoeken we naar de oorzaak achter de spanning en uitdagingen rondom het leren. Doel is dat het kind weer plezier en vertrouwen in eigen kunnen en het leren krijgt. Met een fijne schooltijd als einddoel.

Wat is de werkwijze van Eigen Leerweg?

Voordat we beginnen aan de begeleiding, vindt er altijd eerst een kennismakinggesprek plaats. Dit kan op locatie bij mij in Velswijk, telefonisch of via de mail. Samen bespreken we of ik iets voor jouw kind kan betekenen.  Zo ja, dan volgt er een intakegesprek.

Intakegesprek en de sessies

Tijdens het intakegesprek bespreken we de aanleiding voor de begeleiding en de vervolgstappen. We bespreken het aantal sessies (ca. 1 uur per sessie) en waar de sessies plaatsvinden. Dit kan in overleg bij mij aan huis of in jullie vertrouwde omgeving. Als ouders mag je altijd bij de sessies aanwezig zijn, zodat we samen de juiste oefeningen bepalen voor het beste leerproces.

Functioneren reflexen

We kijken samen bij welke oefeningen jouw kind gebaat is. De eerste sessie start met het testen van de reflexen. Mist een kind de basis van goed functionerende reflexen, dan ligt dat vaak ten grondslag aan bepaalde leerproblemen. Aan de hand van de Rhythmic Movements-methode test ik reflexen en leer indien nodig hoe je deze reflexen kunt stimuleren. Het beter integreren van de reflexen leidt vaak tot verbetering van motoriek, gedrag en schoolse vaardigheden. Denk hierbij aan alles wat je kind nodig heeft om goed te kunnen leren en functioneren op de basisschool waardoor het kind beter mee kan komen.


Heeft jouw kind specifiek moeite met lezen? We gaan o.a. aan de slag met de Leesmatrix.
Heeft jouw kind specifiek moeite met rekenen? We gaan o.a. aan de slag met de JaMaRA-rekenmethode.
Daarnaast is er veel aandacht voor werken met beeld in plaats van alleen met taal.

Maatwerk

Elk kind is anders en bij elk kind is een andere begeleiding wenselijk. Eigen Leerweg kijkt altijd wat de beste aanpak is voor jouw kind. Dit maakt dat we gedurende de sessies de voortgang evalueren. Op basis hiervan worden weer vervolgstappen gemaakt of wordt de begeleiding succesvol afgerond.