Werkwijze


Kennismaken

De eerste kennismaking kijken we samen of ik iets kan betekenen voor je kind.
Kennismaken kan en mag telefonisch, via mail of op locatie. In overleg maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intake

Tijdens het intakegesprek bespreken we met elkaar de reden van aanmelding en de vervolgstappen.

Sessies

De sessies duren gemiddeld 45 tot 55 minuten. Als ouders mag je de hele sessie aanwezig zijn.

Maatwerk

Omdat iedereen zijn eigen leerweg heeft is alles maatwerk.
Ik werk één keer per twee of drie weken ongeveer 45 tot 55 minuten met je kind.
Afhankelijk van de concentratie en wat er op dat moment nodig is.

De begeleiding

Als je het prettig vindt (als ouder) kun je ervoor kiezen om de hele sessie bij de begeleiding te zijn. Dit is zeker aan te bevelen in het begin. Het is erg prettig om in ieder geval de laatste 10 minuten aanwezig te zijn. Dan kan je kind vertellen of laten zien wat we die keer hebben gedaan en de eventuele oefeningen worden dan voorgedaan of uitgelegd. Gedurende het traject houd ik contact met je om de groei en voortgang van je kind te bespreken en indien nodig tips/adviezen of oefeningen mee te geven. Dit kan na de sessie zijn, maar ook in een voortgangsgesprek. Hierin zullen we met elkaar bespreken hoe het is gegaan, wat er is bereikt en wat er nog nodig is.

Afronding

Wanneer je kind zich weer goed voelt en controle heeft over datgene wat niet lekker liep, ronden we de training af. Er vindt, voor de afronding, een evaluatiegesprek plaats. Ik geef (eventueel) handvaten mee voor de toekomst.