Werkwijze

Kennismaken

De eerste kennismaking kijken we samen of ik iets kan betekenen voor jou of je kind. Dat begint telefonisch of via mail. In overleg maken we een afspraak voor een intakegesprek. Aan de hand van onze kennismaking stuur ik je van tevoren een intakeformulier waarin je het e.e.a. kunt toelichten.

Intake

Tijdens het intakegesprek bespreken we de reden van aanmelding met elkaar.
Eventueel welke onderzoeken er nog nodig zijn om tot een overzicht/inzicht van de problemen te komen.

Sessies

De sessies duren gemiddeld een uur.
De schoolrijpheid training met een groepje van minimaal 2 maximaal 4 kinderen duurt gemiddeld 2 uur.
Mochten er verder geen kinderen zijn om een groepje te vormen dan overleggen we met elkaar of privé sessies een optie zijn. Welke dag en hoelang handig is of haalbaar zal ter sprake komen.

Maatwerk

Omdat iedereen anders is probeer ik maatwerk te leveren. Dit betekent dat ik op verzoek ook bij je thuis, op school of buiten kan begeleiden. Wanneer je kind een andere hulpvraag heeft dan die jij als ouder voor ogen had, bespreek ik dit met je. Ik werk elke keer ongeveer 50 tot 60 minuten met je kind.
Afhankelijk van de concentratie.
Voor de schoolrijpheid training werk ik 2 uur met een groepje kinderen tegelijk.

De begeleiding

Als je het prettig vindt (als ouder) kun je ervoor kiezen om het hele uur bij de begeleiding te zijn. Dit is zeker aan te bevelen in het begin. Het is erg prettig om in ieder geval de laatste 10 minuten aanwezig te zijn, zodat je kind kan vertellen of laten zien wat we die keer hebben gedaan.
Gedurende het traject houd ik contact met je om de groei en voortgang van je kind te bespreken en indien nodig tips/adviezen of oefeningen mee te geven. Dit kan na de sessie zijn, maar ook in een voortgangsgesprek. Hierin zullen we met elkaar bespreken hoe het is gegaan, wat er is bereikt en wat er nog nodig is.

Afronding

Wanneer jij of je kind zich weer goed voelt en controle hebt/ heeft over het probleem, ronden we de training af. Er vindt voor de afronding een evaluatiegesprek met jou of de ouder(s) en kind plaats. Ik geef (eventueel) handvatten mee voor de toekomst.