Wat doe ik?

Ik begeleid kinderen van zes tot en met tien jaar. Kinderen waarvan men vaak denkt dat ze ADHD, ADD of Dyslexie hebben maar toch ook weer net niet. Kinderen die een uitdaging hebben met lezen, rekenen, schrijven, motoriek, geheugen en/of hun concentratie. Het kunnen kinderen zijn die anders reageren op de uitleg van de leerkracht. Stille kinderen die ook graag gezien en gehoord willen worden maar dit op school niet voor elkaar krijgen. Kinderen waarvan men twijfelt aan de schoolrijpheid. Kan dit kind meekomen in groep 3 of mist het nog een aantal vaardigheden?

Ik zal combinaties maken tussen alles wat ik geleerd heb en mijn eigen ervaringen. Er kunnen onderzoeken ingezet worden die nodig zijn om erachter te komen waarom iets nog niet lukt en wat we eraan kunnen doen.

 De begeleiding zal passend zijn voor je kind en ik zal deze bespreken met jou/jullie.

Wat ik belangrijk vind?

Wat ik erg belangrijk vind is om ieder kind zover te krijgen dat het leren weer lukt. Dat een kind weer gaat geloven in zichzelf. Dat ouders blijven zoeken naar een oplossing of verbetering voor hun kind. Tenslotte zit je kind best lang op school. Ik geloof dat er een leerweg is voor iedereen. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Vanaf mijn 22e heb ik ervaringen opgedaan binnen het onderwijs. Zowel binnen regulier- als particulier onderwijs. Wat bij het particuliere onderwijs opviel was dat de manieren van leren onderling heel erg van elkaar verschilden.

Wat ik ook belangrijk vind is dat er meer aandacht komt voor de blokkades en obstakels die het leren in de weg kunnen staan. Het is niet altijd zo dat ieder kind wel gaat leren nadat hij/zij nog meer is gaan oefenen, soms maakt dit dus geen verschil. Met alles wat ik nu weet kan ik iets betekenen voor kinderen en dát vind ik nog wel het allerbelangrijkste.

Wat heb ik geleerd

Ik ben begonnen met me te verdiepen in de beelddenker en heb de cursus “Ik leer Anders” gevolgd. Hiermee heb ik kinderen begeleid en weer op weg geholpen.
Daarna ben ik bij Will Missot van Centrum voor Nieuwe Leerstrategieën terechtgekomen. Hier heb ik ontzettend veel geleerd. De cursussen zijn overgenomen door Fleur Giesen van Breincentrum.
De cursus Nieuwe Leerstrategieën Specialist heb ik helemaal afgerond en ik volg nog steeds cursussen.

De nieuwe naam voor Nieuwe Leer Strategieën Specialist is Psychomotorisch Leer- en Gedragsspecialist.

Ook mijn leerweg is nog lang niet klaar.
De hele ontwikkeling en het leren is niet onder te verdelen in één vakje.
Er kan zoveel aan de hand zijn als het leren of het functioneren even niet lukt. En er zijn heel veel mooie oplossingen die nog veel te weinig bekendheid hebben en daardoor veel te weinig ingezet worden.

Ik zal alle middelen inzetten die ik heb om je kind weer vol vertrouwen verder te laten gaan.