Wat doe ik?

Ik onderzoek of een kind wel schoolrijp is, kan het meekomen in groep 3 of mist het nog een aantal vaardigheden?
Als de vaardigheden er nog niet zijn dan kan ik door spel, RMTi, voorlezen, bewegen, voorbereidend rekenen en nog veel meer de schoolrijpheid verbeteren.
Vooral spelend de vaardigheden, zoals er hier veel van omschreven staan op de website, oefenen/trainen.
Mochten er al leer - en gedragsproblemen zijn ontstaan dan kan ik op allerlei gebieden onderzoek doen en begeleiding bieden.
Ik zal combinaties maken tussen al het geleerde en mijn eigen ervaringen. Daar een training/begeleiding op maat voor maken en deze bespreken met jou of jullie. Hiervoor hebben we elkaar nodig want ik kan alleen goed trainen/ begeleiden als ik zoveel mogelijk informatie heb.
Goed samenwerken is daarbij heel belangrijk. Alleen dan werkt het.

Wat ik belangrijk vind

Ik vind het heel fijn om een ieder zover te krijgen dat het leren en functioneren weer lukt. Wat ik graag wil overbrengen is dat er een leerweg is voor iedereen.
Zowel voor jongeren als voor volwassenen.
Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Vanaf mijn 22e heb ik ervaringen opgedaan binnen het onderwijs. Wat ik erg belangrijk vind is dat leren een verwondering hoort te zijn een beleving en een uitdaging. Het zou mooi zijn als dit ook zo ervaren kan worden.

Wat deed ik

Ik ben opgeleid als onderwijzeres voor de hele basisschool, maar vooral voor de groepen 1 en 2. Vele jaren heb ik lesgegeven aan de groepen 1 en 2.
Op de vrijdagmiddagen was ik er voor de groepen 5 t/m 8 en gaf ik vooral de creatieve vakken. Voorlezen en voorstellingen geven of deze organiseren waren mijn favoriete vakken.
Toen onze eigen kinderen wat ouder werden heb ik gewerkt op een Democratische school en heb daar de kinderen een eigen leerweg zien uitzoeken.

Wat heb ik geleerd

Ik ben begonnen met me te verdiepen in de beelddenker en heb de cursus “Ik leer Anders” gevolgd. Hiermee heb ik kinderen begeleid en weer op weg geholpen.
Daarna ben ik bij Will Missot van Centrum voor Nieuwe Leerstrategieën terechtgekomen. Hier heb ik ontzettend veel geleerd.
De cursus Nieuwe Leerstrategieën Specialist heb ik helemaal afgerond en ik volg nog steeds cursussen. Ook mijn leerweg is nog lang niet klaar.
De hele ontwikkeling en het leren is niet onder te verdelen in één vakje.
Er kan zoveel aan de hand zijn als het leren of het functioneren even niet lukt.