Testen met de Bioptor

Eigen Leerweg is opgeleid om de oogsamenwerking te testen met een visuele screening. Daarin kijken we door middel van een aantal testen, met onder andere een Bioptor, naar deze samenwerking van de ogen. Uit deze testen ontstaat een duidelijk beeld of er daadwerkelijk een probleem is met de oogsamenwerking.

Als dit het geval is kan ik uitzoeken waar het probleem zit en wat eraan gedaan kan worden met oefeningen. Oogspieren zijn goed te trainen.

Visuele problemen

Als er ergens in het proces van licht opvang prikkel naar hersenen interpretatie verwerking iets fout gaat, spreken we van een visuele disfunctie. Visuele disfuncties zijn er in verschillende vormen en kunnen het leerproces behoorlijk in de weg zitten. Deze problematiek zie je dan vooral bij lezen, spellen, concentreren, ruimtelijke oriëntatie en rekenen.

De link tussen bovengenoemde problemen en visuele informatieopname wordt vaak niet gelegd. Vaak worden ogen wel getest op gezichtsscherpte, maar wordt er niet gekeken of de oogsamenwerking en de verwerking van visuele informatie wel goed verloopt.

bioptor

Signalering

Onjuiste samenwerking van de ogen kan worden gesignaleerd bij iemand met de volgende kenmerken

 • Vermoeidheidsverschijnselen na inspanning
 • Hoofdpijn vooral boven de wenkbrauwen
 • Branderige ogen
 • Nekklachten
 • Droge ogen
 • Lusteloosheid
 • Klachten in de sport en/of bij Lichamelijke Opvoeding: ·
 • Balans en evenwicht zijn verstoord
 • Ooghandcoördinatie klopt niet
 • Slordig handschrift
 • Vinger gebruiken tijdens het lezen
 • Bij het hardop lezen klink het hakkelig
 • Slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker)
 • Op een blanco vel niet horizontaal kunnen schrijven
 • De spaties tussen de geschreven woorden zijn onregelmatig
 • Het kijken naar een beeldscherm gaat hoofdpijn opleveren
 • Zeer beperkt ruimtelijk inzicht
 • Hoofd niet rechthouden tijdens de studie.
 • Een bal niet zien aankomen of uit een andere hoek dan de werkelijkheid
 • Tijdens de balsport kan men niet goed timen en/of in schatten op welke plek in de ruimte een bal aankomt.