Ruimtelijk zicht en inzicht

Ruimtelijk inzicht is een van de belangrijkste rekenvoorwaarden.
Ruimtelijk zicht en inzicht schelen maar twee letters van elkaar en dat is niet toevallig.
Zonder ruimtelijk zicht is er geen of een beperkt ruimtelijk inzicht. Het een komt voort uit het ander. Als er door wat voor oorzaak dan ook een afwijking in het ruimtelijk zicht aanwezig is, hoe klein en bijna onopmerkzaam ook, heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht. En daarmee o.a. voor het leren rekenen.

Kinderen met visueel ruimtelijke rekenproblemen hebben moeite met het correct weergeven van numerieke informatie. Voor hen is het bijvoorbeeld moeilijk te begrijpen dat bij 54 de 5 voor tientallen staat en de 4 voor eenheden, terwijl dit bij 45 precies andersom is. Daarom is het ook moeilijk om getallen en hoeveelheden juist te interpreteren. Er treedt verwisseling op: 63 wordt 36 en er vinden omkeringen en of spiegelingen plaats.

De gevolgen kunnen divers zijn: onhandigheid, onzekerheid, performale onderontwikkeling, maar vaak vooral onderontwikkeling van de rekenvaardigheid. Ook lezen en spellen kan lijden onder deze ruimtelijke “twist”. Je ziet het al terug bij het verwisselen van d en b, spiegelen van letters en/of getallen.
Daarnaast speelt vaak de neurologische ontwikkeling een hele belangrijke rol in dit verhaal. Zogenaamde ongeremde reflexrestanten kunnen een enorme negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht. Dat reflexrestanten daar verantwoordelijk voor kunnen zijn is nog erg onderbelicht en onbekend. Na het weghalen van de blokkades, door bijvoorbeeld oefeningen om de aanwezige reflexrestanten te laten verdwijnen, gaat Eigen Leerweg ook aan de slag om de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht te stimuleren en een inhaalslag te maken. Hiervoor zijn er bij Eigen Leerweg trainingen en is er trainingsmateriaal