Leerstijlonderzoek

Het leerstijlonderzoek geeft aan welk oor, oog, hand, voet en hersenhelft dominant zijn.
Met het leerstijlonderzoek bepalen we de samenstelling van iemands dominantieprofiel.
Het leerstijlprofiel geeft een beeld van waarbinnen een kind zich ontwikkelt, met alle
mogelijkheden en onmogelijkheden die aan het leerstijlprofiel verbonden zijn.
Met deze leerstijltest kun je te weten komen hoe een kind het beste kan leren of
wat er in de weg zit om niet tot leren te komen. Aansluitend worden adviezen gegeven om het leren te optimaliseren.

Leerstijl

Hoe leert een kind en waarom op die manier? En wat te doen als een kind in de stress
schiet en het leren niet lukt. Op school wil men graag weten hoe men je kind het beste
kan begeleiden. Dit kan onderzocht worden met het leerstijlonderzoek.
In de praktijk van Eigen Leerweg wordt er altijd gezocht naar de oorzaak van de
leeruitdagingen die je kind ondervindt. Leerstijlonderzoek maakt deel uit van het
brede beelddenkend onderzoek, waarbij we kijken wat de oorzaak is van de leer- of
gedragsuitdaging. Het is ook mogelijk om alleen de leerstijltest af te nemen.