Kennismaken

Kennismaken kan en mag telefonisch, via mail of op locatie.

Natuurlijk wil ik tijdens de kennismaking graag weten wat er niet goed lukt met betrekking tot het leren en/of gedrag en waarom jullie mijn hulp in roepen. Tijdens de kennismaking kan ik inschatten of ik iets voor je kind kan betekenen.
In overleg kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek.

Intake

Tijdens het intakegesprek bespreken we met elkaar de reden van aanmelding en de te verwachten vervolgstappen.
Deze vullen we op een intake formulier in en dienen ondertekend te worden.

Sessies

De sessies duren gemiddeld 45 tot 55 minuten. Als ouders mag je de hele sessie aanwezig zijn.

Maatwerk

Omdat iedereen zijn eigen leerweg heeft is alles maatwerk. Ook de ruimte waar we de begeleiding uitvoeren kan per kind verschillen. Het kan aan huis, het kan hier bij mij thuis of op de school. Willen jullie graag dat ik aan huis kom of op de school dan overleggen we met elkaar wat haalbaar is qua tijd, afstand en kosten.
Ik werk één keer per twee of drie weken ongeveer 45 tot 55 minuten met je kind.
Afhankelijk van de concentratie en wat er op dat moment nodig is.

De begeleiding

Als je het prettig vindt (als ouder) kun je ervoor kiezen om de hele sessie bij de begeleiding te zijn. Dit is zeker aan te bevelen in het begin. Het is erg prettig om in ieder geval de laatste 10 minuten aanwezig te zijn. Dan kan je kind vertellen of laten zien wat we die keer hebben gedaan en de eventuele oefeningen worden dan voorgedaan of uitgelegd.

Voortgang

Gedurende het traject houd ik contact met je om de groei en voortgang van je kind te bespreken. Dit kan na de sessie zijn, maar ook in een voortgangsgesprek. Hierin zullen we met elkaar bespreken hoe het is gegaan, wat er is bereikt en wat er nog nodig is.

Afronding

Wanneer je kind zich weer goed voelt en controle heeft over datgene wat niet lekker liep, ronden we de begeleiding af. Meestal vinden de gesprekken na iedere sessie al plaats maar mocht er nog behoefte aan zijn dan kan er een evaluatie gesprek plaats vinden. Ik geef (eventueel) handvaten mee voor de toekomst.

Aantal sessies

Hoeveel sessies je kind nodig heeft is soms niet helemaal vooraf in te schatten.                  
De tarieven en het aantal sessies heb ik gebaseerd op wat redelijkerwijs toch wel nodig is om resultaat te behalen.
Dingen die verkeerd zijn aangeleerd en ingeslepen verander je niet in één keer. Daar heb je tijd voor nodig.