JaMaRa rekenen

JaMaRa is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.
De methode is ontwikkeld door Will Missot overgenomen en voortgezet door Fleur Giesen van Breincentrum.

Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn gebaat bij JaMaRa. De naam JaMaRa is ontstaan door de eerste 2 letters van de 3 namen van de kinderen die als eersten hiermee leerden rekenen door Will Missot.

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten

 • een éénduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • koppeling hoeveelheidbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren

Beelddenker en rekenen

Als je meer in beelden denkt dan met (gesproken) woorden in je hoofd, dan is het beeld/het plaatje belangrijk.
Sommige plaatjes zijn wel correct, zoals het bovenstaande plaatje, maar niet erg doelmatig om in je hoofd mee te kunnen rekenen.
Er zijn twee uitersten: of de beelddenker rekent heel goed of het levert grote problemen op, waarbij altijd het lage tempo opvalt.


Rekenstrategieën

Beelddenkers zijn goed in het ‘bedenken’ van eigen (verkeerde) strategieën.
Strategie fouten hebben te maken met aandacht (overschakelen van plus naar min)
interpretatie (het verkeerd lezen/begrijpen van sommen) en evaluatie (niet meer kunnen ‘verwoorden’ van de gemaakte berekening).
Vaak wordt er alleen extra geoefend met de sommen waar het kind op dat moment in de klas mee bezig is. Je bent aan het topje van de berg bezig.
Wanneer de basis niet goed zit, kun je nog zoveel aan de top oefenen, maar zal de berg op een gegeven moment instorten.

Vaak zie je ook problemen bij

 • Het klokkijken
 • De dagen van de week.
 • De maanden, seizoenen, jaarverdeling.
 • De dag indeling (morgen, middag, avond, nacht).
 • Begrippen als gisteren, morgen, vandaag.
 • Het onthouden van procedures.

JaMaRa rekenen

Deze methode gaat altijd terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig.
Daarnaast leert JaMaRa het kind rekenen in units in plaats van te tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe het één en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.
Het gaat er niet alleen om wat er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken gaat het er vooral om hoe er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaald of de kluts kwijt raakt.