Houding en Perceptie

Perceptie betekent waarneming. Perceptie is een proces dat gepaard gaat met selectie, interpretatie en organisatie van zintuiglijke informatie.

Je houding en je perceptie hangen nauw met elkaar samen.
Als er asymmetrie in de visuele waarneming plaats vindt dan correspondeert dit met asymmetrie in de lichaamshouding. Ze vinden elkaar in ons lichaamsbewustzijn, ook wel proprioceptie genoemd. Lichaamspositie, evenwicht en multisensorische communicatie vormen een drie eenheid nl. proprioceptie.
Tal van visuele problemen kun je linken aan hoofdstand en lichaamshouding.
Defecten en afwijkingen in het zien corresponderen met de houding.
Defecten en afwijkingen in het evenwicht corresponderen met houding, beweging en zien.

Proprioceptie is belangrijk voor het dagelijks leven en sport.