De Dominantie Matrix geeft aan welk oor, oog, hand, voet en hersenhelft dominant zijn.
Met de Dominantie Matrix bepalen we de samenstelling van iemands dominantieprofiel.
De Dominantie Matrix geeft een beeld van waarbinnen een kind zich ontwikkelt, met alle
mogelijkheden en onmogelijkheden die aan het Matrixprofiel verbonden zijn.
Met deze dominantie test kun je te weten komen hoe een kind het beste kan leren of
wat er in de weg zit om niet tot leren te komen. Aansluitend worden adviezen gegeven om het leren te optimaliseren.

Wil je antwoord op één van deze vragen?

  • Waarom luistert mijn kind niet?
  • Waarom moet mijn kind altijd er doorheen praten?
  • Waarom kan mijn kind niet stilzitten als er iets verteld wordt?
  • Waarom slaat mijn kind vaak letters en soms zelfs zinnen over?
  • Waarom wil mijn kind altijd ergens aan zitten met de handen?
  • Waarom spiegelt mijn kind cijfers en letters?
  • Waarom lukt klokkijken maar niet?
  • Waarom blijft mijn kind spellend lezen?
  • Waarom let mijn kind op school niet op, maar thuis wel?
  • Waarom loopt mijn hoogbegaafd kind tegen allerlei problemen aan?

Leerstijl

Hoe leert een kind en waarom op die manier? En wat te doen als een kind in de stress
schiet en het leren niet lukt. Op school willen ze graag weten hoe ze uw kind het beste
kunnen begeleiden. Dit kan onderzocht worden met de Dominantie Matrix.
In de praktijk van Eigen Leerweg wordt er altijd gezocht naar de oorzaak van de
leermoeilijkheden die uw kind ondervindt. De dominantie test maakt deel uit van het
brede beelddenken onderzoek, waarbij we kijken wat de oorzaak is van het leer- of
gedragsprobleem. Het is ook mogelijk om alleen de dominantie test af te nemen.