Leerstijlonderzoek kun je inzetten bij

  • Leesproblemen
  • Rekenproblemen
  • Spellingsproblemen
  • Motorische onhandigheid
  • Ruimtelijke ontwikkelingsproblemen
  • Auditieve verwerkingsproblemen
  • Visuele verwerkingsproblemen
  • Handschrift problemen

Hoe dan?

Je stelt het leerstijlprofiel op en weet de beperkingen en de sterke kanten. Daar maak je gebruik van.
Je weet dan wat de beste plek in de klas is. Er kan uit komen dat vooraan rechts of achteraan links de beste plek is, dit komt door het profiel naar voren.
Er kunnen oefeningen worden ingezet om de linker of rechter kant te stimuleren.
Verder kunnen er materialen ingezet worden en de omgeving kan eventueel aangepast worden aan het profiel. Ook komt duidelijk naar voren wat de leerstijl is van je kind. Leert het door te bewegen of juist door op een rustig plekje alleen te zitten of via mondelinge uitleg of door het zelf te lezen.