Doelgroep

Kinderen van zes tot en met tien jaar waarbij het leren niet goed lukt.

Kinderen met leeruitdagingen op het gebied van lezen, rekenen, spelling, schrijven en gedrag- en ontwikkelingsuitdagingen.                              

Lezen

 • Te laag tempo
 • Overslaan van woorden
 • Herhalen van woorden of woorddelen
 • Kleine woordjes als de, het, een steeds fout lezen of overslaan
 • Monotoon lezen zonder begrip
 • Teruglopend leestempo naarmate er langer gelezen wordt
 • Concentratieverlies
 • Problemen met ‘hakken en plakken’
 • Toenemende vermoeidheid tijdens het lezen
 • Lezen staat tegen en roept weerstand op
 • Tranende ogen
 • Wrijven in de ogen
 • Een oog afdekken tijdens het lezen
 • Dansende of bewegende letters
 • Dyslexie

Rekenen

 • Omkering of spiegelen van cijfers en getallen
 • Verwisselen van cijfers (21 i.p.v. 12)
 • Met concreet materiaal wel kunnen rekenen, maar niet zonder
 • Automatiseringsproblemen (tafels er maar niet in kunnen krijgen)
 • Tot onmogelijke antwoorden komen zonder te kunnen begrijpen dat zoiets nooit kan (64 – 12 = 78)
 • Hele rijtjes van eenzelfde type compleet fout maken
 • Veel fouten bij optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • Dyscalculie

Spelling

 • Omkering van letters (bijv. d en b)
 • Verwisselen van letters (bijv. f en v)
 • Fouten in de lettervolgorde (bijv. duer i.p.v. deur)
 • Uitspraakproblemen
 • Automatiseringsproblemen (sommige letters of woorden niet kunnen onthouden)
 • Woorden wisselend steeds op een andere manier schrijven
 • Woorden fonetisch schrijven (zoals je het uitspreekt, bijv. stasjon of staasjon i.p.v. station)
 • Niet overweg kunnen met spellingsregels

Schrijven

 • Onduidelijk handschrift
 • Verkeerde pengreep
 • Verkrampte vingers
 • Vorm van de letters niet voor elkaar krijgen

Kinderen met gedrag- en ontwikkelingsuitdagingen

 • ADD
 • ADHD
 • Autisme
 • NLD
 • Dyscalculie

Schoolrijpheid

Eigen Leerweg kan onderzoek doen naar de schoolrijpheid bij:

 • Kinderen die naar groep 3 gaan en waarvan nog niet duidelijk is of ze schoolrijp zijn.
 • Kinderen die al langer in groep 3 zitten en toch nog niet goed mee kunnen komen (zie schoolrijpheid).

Met een speels gerichte begeleiding kan Eigen Leerweg de schoolrijpheid stimuleren.