Doelgroep

Schoolrijpheid

Eigen Leerweg kan onderzoek doen naar de schoolrijpheid bij:

 • Kinderen die naar groep 3 gaan en waarvan nog niet duidelijk is of ze schoolrijp zijn.
 • Kinderen die al langer in groep 3 zitten en toch nog niet goed mee kunnen komen (zie schoolrijpheid).

Met een speels gerichte begeleiding kan Eigen Leerweg de schoolrijpheid stimuleren. Verder is er na het onderzoek een beeld van de ontwikkeling die in de gaten gehouden moet worden en waar het nog te vroeg voor is om aan te beginnen.

Kinderen met leerproblemen op het gebied van lezen, rekenen, spelling en schrijven.

Lezen

 • Te laag tempo
 • Overslaan van woorden
 • Herhalen van woorden of woorddelen
 • Kleine woordjes als de, het, een steeds fout lezen of overslaan
 • Monotoon lezen zonder begrip
 • Teruglopend leestempo naarmate er langer gelezen wordt
 • Concentratieverlies
 • Problemen met ‘hakken en plakken’
 • Toenemende vermoeidheid tijdens het lezen
 • Lezen staat tegen en roept weerstand op
 • Tranende ogen
 • Wrijven in de ogen
 • Een oog afdekken tijdens het lezen
 • Dansende of bewegende letters
 • Dyslexie

Rekenen

 • Omkering of spiegelen van cijfers en getallen
 • Verwisselen van cijfers (21 i.p.v. 12)
 • Met concreet materiaal wel kunnen rekenen, maar niet zonder
 • Automatiseringsproblemen (tafels er maar niet in kunnen krijgen)
 • Tot onmogelijke antwoorden komen zonder te kunnen begrijpen dat zoiets nooit kan (64 – 12 = 78)
 • Hele rijtjes van eenzelfde type compleet fout maken
 • Veel fouten bij optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • Dyscalculie

Spelling

 • Omkering van letters (bijv. d en b)
 • Verwisselen van letters (bijv. f en v)
 • Fouten in de lettervolgorde (bijv. duer i.p.v. deur)
 • Uitspraakproblemen
 • Automatiseringsproblemen (sommige letters of woorden niet kunnen onthouden)
 • Woorden wisselend steeds op een andere manier schrijven
 • Woorden fonetisch schrijven (zoals je het uitspreekt, bijv. stasjon of staasjon i.p.v. station)
 • Niet overweg kunnen met spellingsregels

Schrijven

 • Onduidelijk handschrift
 • Verkeerde pengreep
 • Verkrampte vingers
 • Vorm van de letters niet voor elkaar krijgen

Kinderen met gedrag- en ontwikkelingsproblemen

 • Add
 • Adhd
 • Autisme
 • Nld
 • Dyscalculie