De leesmatrix

De Leesmatrix is een gestructureerde aanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren lezen. De opzet van de Leesmatrix is breed, omdat in onze visie de oorzaken van leesproblemen vrijwel altijd terug te voeren zijn tot:

  • neuromotorische ontwikkelingsblokkades
  • rijping van het kind (ontwikkelingsfasen)
  • visuele informatieverwerking
  • auditieve informatieverwerking
  • ruimtelijke ontwikkeling
  • automatiseringsproblemen

Vaardigheden zijn geworteld in en worden bepaald door de neuromotorische ontwikkeling van het kind. Soms speelt in dat ontwikkelingsproces onrijpheid het kind parten, maar veel vaker vormen neuromotorische blokkades de oorzaak van de leesproblemen. De ontwikkeling van het kind wordt dan belemmerd. De handrem staat er als het ware op. Het kind kan zijn capaciteiten niet aanspreken en loopt een ontwikkelingsachterstand op die kan leiden tot o.a. leesproblemen.

Taal- en beelddenkers

Het leren lezen is op de basisschool vooral gericht op taaldenkers. De beelddenker heeft een andere aanpak nodig. Dat biedt de leesmatrix, hier leren kinderen lezen zoals ze leren praten. Op vrijwel alle scholen leren kinderen lezen vanuit de analytische aanpak: ze leren boom als “buh oo m”. Kinderen met een sterke rechterhersenhelft kunnen dat niet en die komt de leesmatrix tegemoet door het om te draaien, namelijk eerst het hele woord en pas later de delen. De leesmatrix leert een kind dus lezen zoals een kind leert praten. Bovendien versterken we via het individueel trainingsprogramma de linkerhersenhelft, zodat de balans tussen links en rechts hersteld wordt.

Eerst zal uitgezocht worden waar de blokkade zit en daarna zal de leesmatrix ingezet worden.