Auditieve problemen

Auditieve verwerkingsproblemen hebben niets te maken met het gehoor zelf, het heeft veel meer te maken met wat je doet met dat wat je hoort.
Dus de verwerking van auditieve informatie.

Iemand kan een luisterprobleem hebben ondanks een normale gehoordrempel; je kunt dan wel horen, maar niet goed verstaan. Horen is slechts de eerste stap in het proces van spraakwaarneming. Wanneer de oren kunnen ‘horen’, hoeft spraak nog niet te worden verstaan.

Nadat de oren het geluid hebben opgevangen, moet dit in de hersenen verwerkt worden tot een betekenisvolle boodschap. Dit deel van het proces wordt auditieve verwerking genoemd. Als hier een probleem mee is, zal dit bijna altijd terugkomen in het leren lezen en schrijven, aangezien je hiervoor de verschillen tussen klanken, de opeenvolging van klanken en woorden, goed moet kunnen horen en verwerken.

Een auditief verwerkingsprobleem kan voortkomen uit regelmatige middenoorontstekingen, maar ook uit een gehoorprobleem, uit aangeboren leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie), een neurologische aandoening, beperkte cognitieve mogelijkheden of het kan gewoonweg een aangeboren probleem zijn.

De gevolgen kunnen verspreid zijn over meerdere aspecten van het dagelijks leven en leren, zoals:

  • Spraak- en/of taalproblemen
  • Lees- en/of spellingproblemen
  • Zwakke aandacht, korte aandacht, snel afgeleid zijn
  • Moeite met het opnemen, verwerken en begrijpen van gesproken informatie
  • Moe zijn aan het einde van de dag
  • Slecht horen in een omgeving met achtergrondgeluiden, zoals een klaslokaal, een feestje of het sportveld.