Als het lezen niet lukt

Dan kan het zijn dat

  • Je er nog niet aan toe bent, (nog niet alle vaardigheden zijn aanwezig om te gaan lezen).
  • De klanken niet goed binnen komen.
  • De klankcombinaties niet goed verwerkt worden.
  • De uitspraak steeds verkeerd is.
  • De sprongetjes, die nodig zijn om van een woord naar een woord te springen, niet lukken.
  • De vormen van de letters niet goed of snel genoeg herkend worden.
  • Het hakken en plakken niet lukt.
  • Je radend- of spellend leest.

Aan al het hier bovenstaande kan gewerkt worden met de Leesmatrix.

Eerst zal uitgezocht worden waar de blokkade zit en daarna zal de Leesmatrix ingezet worden.